Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

 • Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de Website bezoekt.
 • Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze contactformulieren Bijvoorbeeld “sollicitatie:”, Directe offerte aanvraag, of ”Ik zoek personeel” en ‘’ Open sollicitatie’’). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketing e-mailberichten te sturen als u hiervoor kiest in het relevante contactformulier. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren.
 • om te reageren op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt.
 • om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.
 • om te garanderen dat de via de Website geleverde content en diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is
 • om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Website te gebruiken, wanneer u dat wenst.
 • om de Website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties; of
 • het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;
 • deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u, of u op vergelijkbare wijze treft. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Delen met derden

Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

 • Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van Website Inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de Website biedt, het leveren van marketingdiensten of u financiële updates verschaffen op uw verzoek. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
 • Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij uw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden.

Indien u uw computer met andere gebruikers deelt, raden wij u aan om de optie ‘onthoud mijn gegevens’ niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

Uw rechten tot toegang tot, het wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen.
 • Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en Werkio zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen beslissen dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal Werkio dit zonder onnodige vertraging doen.

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen van dit Beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen enige wezenlijke wijzigingen aan dit privacy verklaring zullen door passende kennisgevingen daarvan op deze Website gepubliceerd worden of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy verklaring te sturen naar Werkio, e-mailadres: info@werkio.nl.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door je browser op de computer wordt opgeslagen wanneer je de website van o.a. www.werkio.nl bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek op de website naar ons worden teruggestuurd. Hierdoor kan werkio.nl je herkennen en dat zorgt o.a. ervoor dat de website gebruiksvriendelijker voor je wordt.

Waarom gebruiken wij cookies?

De cookies zorgen ervoor dat werkio.nl sneller is en je de website veilig kan bezoeken. Tevens zorgen de cookies ervoor dat werkio.nl kan zien hoe je de website gebruikt en daarmee kunnen wij de website verbeteren.

Welke cookies gebruikt werkio.nl

 • Google Analytics:

Om de effectiviteit en kwaliteit van werkio.nl te testen maken we gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen we zien hoe de website gebruikt wordt, welke pagina’s bezocht worden en hoe wij werkio.nl kunnen verbeteren etc.

 • Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om werkio.nl te laten werken en kunnen niet worden verwijderd uit onze systemen. Met deze cookies kan je voorkeuren bewaard worden.

 • Tracking cookies:

Deze tracking cookies brengen je online gedrag in kaart. Hierdoor worden internetgebruikers geïdentificeerd. Aan de hand van de website pagina’s die bezoekt wordt algemene kennis verkregen en kunnen bijvoorbeeld interesses bepaald worden. Hierop kunnen wij advertenties laten zien die interessant voor jou zijn.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je maakt zelf de keuze of je geen toestemming wil geven voor het plaatsen van cookies. Dit kan je eenvoudig doen door bij je instellingen van je internetbrowser cookies uit te schakelen en te verwijderen. Per browser kan je zien hoe je dit moet instellen, want ze geven hier uitleg over bij de help functie. Let wel op als je cookies uitschakelt of verwijderd dan zal werkio.nl voor jou minder goed werken.

Klik hier voor verdiepende uitleg om cookies uit te schakelen en te verwijderen:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.